Thursday, June 14, 2007

Eksport Batu Ke S’pura:

Persetankanlah Semangat
Kemerdekaan Yang Lapuk

Mohamad Alimin Othman

No comments: