Saturday, June 27, 2009

Perlembagaan Payung Keselamatan Rakyat

Ruhanie Ahmad

Kerajaan perlu menghayati semula Perkara 149 dan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan sebelum meminda mana-mana akta keselamatan negara, khususnya ISA. Kedua-duanya memperuntukkan kuasa mecegah perbuatan subversif, kekerasan terrancang, perbuatan serta jenayah yang memudaratkan awam, dan mengenai kuasa-kuasa darurat.

Dalam konteks kajian keselamatan kontemporari, kedua-dua peruntukan perlembagaan ini menjamin keselamatan negara, keselamatan politik, keselamatan rejim, keselamatan pribumi, keselamatan etnik, keselamatan masyarakat dan keselamatan ekonomi, serta aspek acaman yang dijangka muncul (perceived threats) dan keselamatan bukan tradisional seperti terorisme, sabotaj, ekstremisme, cauvinisme dan pengkhianatan terhadap negara.

Seluruh aspek ini dikaji secara serius, meluas dan mendalam sejak awal tahun 1990-an, setelah meletus beberapa konflik etnik yang menyebabkan peperangan di era pasca Perang Dingin. Antara kajian ini terkandung dalam buku-buku Buzan (1991), Buzan, Waever, De Wilde (1998), Scherrer (2003), Mackerras (2003), Guzzini & Jung (2004), Sheehan (2005), dan Booth (2007).

Perkara 149 dan Perkara 150 juga adalah lambang keprihatinan pemimpin Malaysia pelbagai kaum yang proaktif dan futuristik terhadap perceived threats dan ancaman bukan tradisional yang terbukti dengan tercetusnya tragedi 13 Mei 1969.

Keselamatan Politik

Keselamatan politik merangkumi keupayaan organizational sesebuah negara, sistem kerajaan dan ideologi yang melegitimasikan kerajaan berkenaan (Buzan 1991:19). Aspek ini di Malaysia dihuraikan dalam Perkara 149(1)(b) yang mencegah tindakan “membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Yang diPertuan Agong atau mana-mana kerajaan dalam Persekutuan,” dan Perkara 149(1)(d) yang melarang tindakan ”untuk mendapatkan diubah, dengan apa-apa cara lain daripada cara yang sah, apa-apa jua yang tertubuh menurut undang-undang.” Ini kerana Yang diPertuan Agong adalah lambang demokrasi berparlimen dan Raja berperlembagaan, dan usaha merobah kerajaan secara demokratik adalah mencanggahi amalan demokrasi.

Keselamatan Masyarakat

Keselamatan masyarakat adalah mengenai kemampanan pola tradisional bahasa, kebudayaan dan agama serta identiti dan adat resam dalam suatu keadaan yang melalui evolusi (Buzan 1991:19). Dalam konteks yang seluas-luasnya, aspek keselamatan masyarakat juga merangkumi keselamatan insan, keselamatan pribumi, keselamatan etnik dan keselamatan identiti. Hal ini dilundungi oleh 149 Perkara 149(1)(a) yang mencegah tindakan “menyebabkan kekerasan yang dirancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warganegara takut akan kekerasan itu,” Perkara 149(1)(c) yang mencegah perbuatan “mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk yang mungkin menyebabkan kekerasan,” dan Perkara 149(1)(f) yang melarang tindakan “mendatangkan mudarat ketenteraman awam atau keselamatan, dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya.”

Ini membuktikan bahawa ISA yang bersumberkan Perkara 149 dan 150 bukannya undang-undang, seperti kata Lim Kit Siang (1978:180), yang menjadi instrumen politik untuk melenyapkan pengkritik kerajaan, ketua parti pembangkang, pemimpin pelajar dan peneraju kesatuan sekerja.

Sebaliknya, Perkara 149 dan 150 serta ISA adalah instrumen undang-undang yang menghalalkan tindakan sesiapa juga yang memerintah Malaysia secara demokratik untuk melindungi keselamatan rakyat supaya identiti mereka tidak terjejas, konflik etnik dapat dibendung dan keganasan etnik dapat dielakkan.

Keselamatan Ekonomi

Keselamatan ekonomi adalah melibatkan akses kepada sumber-sumber, kewangan dan pasaran yang diperlukan untuk memelihara tahap kebajikan rakyat dan kuasa negara (Buzan 1991:19). Aspek keselamatan ini termaktub dalam Perkara 149(1)(a) yang melarang tindakan “kekerasan yang dirancang terhadap harta”, Perkara 149(1)(e) yang memfokus kepada tindakan yang “mendatangkan mudarat kepada ketenteraman awam atau keselamatan dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya,”dan Fasal 8(1) ISA yang khusus mengenai tindakan individu yang “boleh mendatangkan mudarat kepada penyenggaraan perkhidmatan perlu di dalam negara atau kepada kehidupan ekonominya.”

Keselamatan Rejim

Seluruh peruntukan dalam Perkara 149 dan Perkara 150 serta ISA juga memberikan perlindungan kepada keselamatan rejim. Konsep ini memfokus kepada negara, individu, dan kumpulan sosial yang wujud dalam sesebuah negara. Antara nilai-nilai teras yang dipertahankannya adalah ideologi politik pemerintah, perpaduan etnik, keharmonian agama, institusi raja, pembangunan dan kemakmuran.

Ini membuktikan konsep ini hampir serupa dengan konsep keselamatan politik, keselamatan masyarakat dan keselamatan ekonomi. Keselamatan rejim disifatkan sebagai keselamatan kerajaan (Buzan 1985) kerana konsep ini penting kepada kelangsungan negara Dunia Ketiga, khususnya bila wujud masyarakat majmuk yang tidak berkongsi nilai dan kepentingan nasional yang serupa.

Keselamatan Pribumi

Konsep keselamatan pribumi dihuraikan secara tidak langsung menerusi konsep keselamatan etnik dan identiti. Oleh sebab itu, antara cabang keselamatan masyarakat yang dihalusi oleh Buzan serta rakan-rakannya di Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) adalah mengenai migrasi serta dampaknya kepada pribumi. Menurut Sheehan (2005:92), Buzan menyifatkan migrasi sebagai ancaman kepada masyarakat (pribumi), bukan kepada negara, dan mulai 1990-an, isu migrasi didilabelkan sebagai ancaman keselamatan.

Pendapat ini membuktikan masalah keselamatan pribumi adalah isu penting mutakhir ini. Scherrer (2003:95-97) menyatakan, serangan berterusan terhadap elemen-elemen mengenai identiti sesuatu kelompok mewujudkan penentangan yang mendorong pemberontakan; perbuatan mempolitikkan etnisiti makin bertambah; dan etnisiti terus menjadi elemen dalam sesuatu pertelingkahan sosial.

Tindakan Proaktif

Pejuang kemerdekaan tanah air yang pelbagai kaum berfikiran jauh bila identiti pribumi Malaysia dikonstruk secara berperlembagaan menerusi Perkara 160, Perkara 161A, (6)(a)), 161A(7) dan 161A(6)(b) Perlembagaan Persekutuan; dan konsep kewarganegaraan bagi bukan pribumi pula dikonstruk menerusi Perkara 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 19 dan 22 Perlembagaan Persekutuan serta digandingi oleh prinsip muafakat dan toleransi supaya mereka turut mendukung prinsip kehidupan secara aman, rukun dan damai.

Etnik keturunan Cina yang membangkang huraian ini wajar membaca beberapa buku mengenai etnisiti, termasuk Ethnicity in Asia (Mackerras (2003), yang membuktikan etnisiti di Malaysi adalah lebih baik berbanding layanan kepada kaum minoriti di China, Singapura, Indonesia dan Thailand.

Pelindung Rakyat

Kesimpulannya, tragedi 13 Mei yang meletus setelah tidak wujud lagi ancaman komunis dan konfrontasi, adalah disebabkan adanya kelompok politik menyemarakkan isu etnisiti menerusi kritikan terhadap beberapa peruntukan mengenai pribumi dalam Perlembagaan Persekutuan. Tragedi ini boleh berulang berasaskan faktor-faktor yang dihuraikan di atas. Ia juga boleh meletus kerana soal-soal hak asasi dan kebebasan asas kini digandingkan dengan isu-isu etnisiti.

Wacana mengenai hak-hak asasi ini muncul dalam pelbagai bentuk, termasuk hak-hak sivil, politik, etnik dan demokrasi.Ia terbahagi kepada aliran universalis yang popular di Barat dan aliran komunitarian yang wujud di Asia (Mackerras 2003:4-5). Aliran universalis menitikberatkan hak sesuatu kelompok. Mereka ketepikan elemen sejarah dan permuafakatan kaum di Malaysia serta enggan mengambilkira dampak perjuangannya kepada keselamatan negara dan rakyat.

Gerakan ini kian menonjol di Malaysia. Kes-kes membabitkan Islam diheret ke mahkamah sivil. Keistimewaan pribumi terus dipolitikkan. Bahasa Melayu mahu disinonimkan dengan bahasa etnik lain, termasuk untuk kegunaan di papan tanda jalan. Ini membuktikan kebenaran hujah bahawa tragedi 13 Mei akan berulang jika fenomena aliran universalis dalam memperjuangkan isu etnisiti di Malaysia tidak dibendung secara berkesan.

Ini juga membuktikan Perkara 149 dan 150 Perlembagaan Persekutuan serta ISA adalah pelindung kepada seluruh peruntukan perlembagaan mengenai pribumi yang masih dipolitikkan oleh sesetengah pemimpin parti politik di negara ini. Ia juga memperkukuhkan hujah bahawa seluruh peruntukan perlembagaan mengenai Agama Islam, Raja-Raja Melayu, orang Melayu, Bumiputera, dan Bahasa Melayu tidak akan mencetuskan konflik etnik seperti tragedi 13 Mei jika kesemuanya tidak dijadikan permainan kuasa oleh segolongan pemimpin politik dan pertubuhan sivil.

Lantaran itu, orang Melayu dan Bumiputera tidak harus terpengaruh dengan dakyah bahawa ISA yang bersumberkan Perkara 149 dan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan adalah akta yang memindas rakyat. Bukan Melayu dan bukan Bumiputera juga perlu memahami hakikat ini kerana jika negara dilanda konflik etnik, mereka juga turut terjejas, keselamatan ekonomi tidak terjamin, keselamatan etnik juga turut tergugat.

Orang Melayu, umat Islam dan bukan Bumiputera di Malaysia juga perlu bersyukur dengan kewujudan Perkara 149 dan Perkara 150 yang menjadi sumber kepada ISA dan lain-lain undang-undang keselamatan kerana kesemuanya adalah payung kepada keselamatan negara dan rakyat.

Kerajaan tidak wajar memansuhkan seluruh undang-undang ini. Sebarang pindaan yang wajar dilakukan tidak boleh mengkompromikan Perkara 149 dan 150 yang melindungi kepentingan serta kelangsungan pribumi, rakyat bukan pribumi dan lain-lain peruntukan strategik dalam Perlembagaan Persekutuan.

Thursday, June 25, 2009

Jambatan bengkok penting, jambatan ketiga tidak diperlukan....

Satu kesilapan besar era pemerintahan lalu adalah membatalkan projek Jambatan Bengkok bagi menggantikan Tambak Johor. Untuk membaca huraian mengenai isu ini sila baca buku Mahathir Menyinga yang dipaparkan di sidebar blog ini.

Antara kesilapan yang mungkin terjadi di hari-hari mendatang pula adalah jika kerajaan pada hari ini menyetujui cadangan jirannya untuk membina Jambatan Ketiga merentangi Selat Teberau bagi menghubungkan timur Johor dengan zon timur Singapura.

Banyak sebab-sebab strategik untuk menyokong hujah di atas. Antaranya adalah seperti yang dinyatakan oleh Datuk Abdul Halim Suleiman, ADUN BN-Puteri Wangsa, Johor, bahawa kerajaan wajar mengkaji semula cadangan pembinaan jambatan itu kerana terlalu banyak pintu keluar masuk dari Johor ke Singapura hingga boleh menimbulkan masalah daripada segi kawalan keselamatan (Utusan Malaysia 24.6.2009).

Minggu lalu, blog ini mencadangkan supaya kerajaan memerkenalkan kajian impak keselamatan negara bagi projek penting dan stategik di perbatasan tanah air seperti di sempadan Johor-Singapura.

Ini kerana soal keselamatan negara mutakhir ini tidak lagi wajar berasaskan rasional pemikiran era Perang Dingin (PD) yang ditentukan oleh pertimbangan antara peperangan dan keamanan. Sebaliknya, keselamatan negara yang kontemporari wajar berpaksikan kepada lima faktor utama, iaitu keselamatan militari, keselamatan politik, keselamatan ekonomi, keselamatan masyarakat dan keselamatan alam sekitar. Berdasarkan komponen keselamatan negara yang kontemporari ini, wajar diwujudkan satu sistem kajian impak keselamatan (KIK) bagi mana-mana projek penting kerajaan, terutamanya di lokasi yang strategik, termasuk di kawasan perbatasan negara. Sebagai permulaan, wajar dilakukan KIK terhadap cadangan projek Jambatan Ketiga di perbatasan Malaysia-Singapura. Kajian KIK ini penting untuk memastikan secara terperinci bahawa projek berkenaan memenuhi seluruh aspek keselamatan di atas. Jangan sampai kemudian hari kelak projek ini menjejaskan keupayaan militari, politik, ekonomi, masyarakat dan alam sekitar Malaysia. Kajian ini juga amat penting untuk mengelakkan sebarang implikasi kepada keselamatan negara seluruhnya. Ini kerana Malaysia sudah pun mempunyai precedent mengenai ancaman keselamatan kepada satu projek besar di sempadan Singapura (kuda-kepang 19.6.2009).

Kepimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin pastinya amat prihatin terhadap suara ADUN Johor dan saranan kuda-kepang seperti di atas. – Ruhanie Ahmad

Friday, June 19, 2009

Perkenalkan kajian impak keselamatan negara bagi projek penting dan stategik

Ruhanie Ahmad

Rejim keselamatan dunia dan keselamatan sesebuah negara sentiasa melalui evolusi. Oleh sebab itu soal keselamatan negara mutakhir ini sewajarnya tidak lagi berasaskan rasional pemikiran era Perang Dingin (PD) yang ditentukan oleh pertimbangan antara peperangan dan keamanan. Sebaliknya, keselamatan negara yang kontemporari wajar berpaksikan kepada lima faktor utama, iaitu keselamatan militari, keselamatan politik, keselamatan ekonomi, keselamatan masyarakat dan keselamatan alam sekitar.

Demikian pendapat kritikal beberapa sarjana keselamatan, termasuk Barry Buzan, Ken Booth serta lain-lainnya, terutama sekali mereka yang memperjuangkan aliran pemikiran Copenhagen Peace Research Institute atau COPRI.

Menurut Buzan (1991:19), keselamatan militari menjurus kepada kemampuan ketenteraan dalam konteks ofensif dan defensif. Keselamatan politik merangkumi keupayaan organizational sesebuah negara, sistem kerajaannya dan ideologi yang melegitimasikan kerajaan berkenaan. Keselamatan ekonomi melibatkan akses kepada sumber-sumber, kewangan dan pasaran yang diperlukan untuk memelihara satu tahap kebajikan dan kuasa yang sewajarnya di sesebuah negara. Keselamatan masyarakat mengenai kemampanan pola tradisional bahasa, kebudayaan dan agama serta identiti dan adat resam dalam suatu keadaan yang melalui evolusi. Keselamatan alam sekitar mengenai pemuliharaan biosphere lokal dan planetary yang diperlukan oleh manusia.

Berdasarkan komponen keselamatan negara yang kontemporari seperti di atas, wajar diwujudkan satu sistem kajian impak keselamatan (KIK) bagi mana-mana projek penting kerajaan, terutamanya di lokasi yang strategik, termasuk di kawasan perbatasan negara.

Sebagai permulaan, wajar dilakukan KIK terhadap cadangan projek Jambatan Ketiga di perbatasan Malaysia-Singapura. Kajian KIK ini penting untuk memastikan secara terperinci bahawa projek berkenaan memenuhi seluruh aspek keselamatan di atas. Jangan sampai kemudian hari kelak projek ini menjejaskan keupayaan militari, politik, ekonomi, masyarakat dan alam sekitar Malaysia.

Kajian ini juga amat penting untuk mengelakkan sebarang implikasi kepada keselamatan negara seluruhnya. Ini kerana Malaysia sudah pun mempunyai precedent mengenai ancaman keselamatan kepada satu projek besar di sempadan Singapura.

Contohnya: Kota Iskandar, the sprawling new (Johore) state administrative capital in Nusajaya, faces a major security risk as it is located near a Singapore firing range. The range, inside the Sarimbun Camp, is operated by the Singapore Armed Forces and involves the use of a live ammunition from tanks and aircraft including helicopter gunships.There have been instances when the explosions at the range have caused vibrations on the Malaysian side less than 2km away (The Star 21.5. 2009).

Contoh di atas sukar untuk dipastikan akibat kesilapan siapa -- Malaysia atau Singapura. Perbincangan mengenainya hanya akan jadi sesuatu yang akademik. Tetapi, ancaman seperti ini pasti boleh dielakkan jika ianya adalah kesilapan Malaysia. Dan ancaman ini juga pasti boleh dijadikan isu dua-hala jika sebelum ibu negeri Johor itu dibina, apa yang kini wujud di Singapura itu memang belum lagi wujud.

Demikianlah contoh mengenai kepentingan KIK. Ia sangat penting untuk dilakukan bagi cadangan projek Jambatan Ketiga. Ini kerana projek tersebut masih dalam peringkat kajian. Tetapi, mungkin juga lebih bermanfaat besar jika Malaysia langsung ketepikan projek ersebut, lebih-lebih lagi bila DYMM Sultan Johor sendiri pun tidak bersetuju dengan cadangan berkenaan. DAULAT TUANKU, DAULAT TUANKU, DAULAT TUANKU!

Tuesday, June 16, 2009

1 Malaysia bukan untuk lenyap identiti kaum etnik - PM

KUALA LUMPUR 15 Jun – Perdana Menteri menegaskan bahawa gagasan 1 Malaysia adalah amat berbeza daripada konsep asimilasi yang diamalkan di negara lain, di mana identiti kaum-kaum etnik dilenyapkan bagi digantikan dengan satu identiti nasional baru.

Datuk Seri Najib Tun Razak juga berkata, konsep gagasan tersebut juga jauh berbeza daripada konsep Malaysian Malaysia parti pembangkang yang tidak bertunjangkan kepada Perlembagaan Persekutuan.
– (Utusan, 15.06.2009 1:10pm)

http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2009&dt=0615&pub=Utusan_Malaysia&sec=Terkini&pg=bt_04.htm

Dalam pertemuan dengan PERKASA di pejabatnya di Putrajaya, Jumaat lalu, Najib menyatakan dengan setegas-tegasnya bahawa Gagasan 1 Malaysia tidak akan menjejaskan status pribumi Malaysia dalam Perlembagaan Persekutuan, sama ada secara yang tersurat atau yang tersirat. Katanya lagi, 1 Malaysia juga bukannya Malaysian Malaysia.

Konsep Malaysian Malaysia adalah ciptaan Lee Kuan Yew. Setelah Singapura diusir keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965, Lee Kuan Yew dipetik oleh Utusan Zaman, 15 Ogos 1965, seperti berikut:

Mereka juga berpendapat mereka boleh memberhentikan Malaysian Malaysia daripada tercapai sekiranya Singapura keluar dari Malaysia.

Kenyataan ini seolah-olah memberikan mesej kepada pemimpin dan rakyat Malaysia, bahawa walaupun PAP sudah terkeluar dari Malaysia, konsep Malaysian Malaysia akan diteruskan oleh proksinya di negara ini.

Proksi tersebut adalah DAP. Hakikat ini ditegaskan oleh Dewan Masyarakat Februari 1975, seperti berikut:

Sebenarnya, pemisahan Singapura dari Malaysia pada 8 Ogos 1965 itu sama sekali tidak menamatkan kempen Malaysian Malaysia. DAP yang lahir sebagai “anak PAP” hasil daripada pemisahan itu terus memperjuangkan matlamat PAP itu. DAP pun menyuarakan tuntutan hak-hak yang sama untuk masyarakat bukan Melayu di Malaysia.

Malaysian Malaysia yang diilhamkan oleh Lee Kuan Yew bermakna bahawa negara dan negeri tidaklah diidentitikan dengan keutamaan dan faedah-faedah satu komuniti atau bangsa sahaja

Berikut adalah kenyataan Tun Tan Siew Sin, ketika memidas konsep Malaysian Malaysia seperti yang dilaporkan oleh Utusan Melayu, 8 Julai 1965:

Tun Tan Siew Sin mengingatkan rakyat, khasnya orang-orang Cina, supaya sentiasa berhati-hati terhadap tindak-tanduk segolongan orang-orang Cina di negara ini yang berpura-pura menjadi ‘juara’ orang-orang Cina dengan menyuarakan tentangan hak-hak istimewa orang-orang Melayu. Orang-orang ini, berpura-pura untuk memperjuangkan nasib Malaysia tetapi pada hakikatnya, mereka ini adalah berusaha hendak menghancurkan Malaysia bagi kepentingan mereka sendiri. Kita tidak mahu jaguh-jaguh seperti ini yang bertujuan semata-mata untuk menimbulkan kacau-bilau dan pecah-belah bukan sahaja di kalangan orang-orang Cina, tetapi juga Malaysia seluruhnya.

Ini pula laporan Berita Harian 16 April 1969 yang memetik kenyataan seorang lagi pemimpin MCA, Khaw Kai Boh, mengenai konsep Malaysian Malaysia seperti berikut:

Sikap DAP yang anti-Melayu dengan sendirinya akan merosakkan kepentingan seluruh orang Cina di masa depan. Kalau DAP meneruskan dasarnya yang anti-Melayu itu tidak syak lagi huru-hara dan pergaduhan kaum akan berlaku di negara ini. Walaupun DAP tidak berterus-terang menyatakan anti-Melayu, tetapi rakyat faham dasar perjuangannya hendak menghapuskan Raja-Raja, hak orang-orang Melayu dan kecamannya terhadap MARA.

Akhir sekali, ikutilah kenyataan bekas Presiden MCA, Datuk Lee San Choon, dalam Berita Harian 15 November 1982, juga mengenai Malaysian Malaysia seperti berikut:

DAP cuba mewujudkan perpecahan dan suasana yang tidak harmoni di antara kaum di negara ini menerusi perisytiharan “yang paling jahat” menentang dasar kerakyatan, kebudayaan dan Bahasa Malaysia. Saya tidak pernah terjumpa mana-mana parti lain seperti DAP yang begitu oportunistik dan tidak jujur dalam mengeksploitasi dasar kerajaan dalam bidang-bidang itu.

Berdasarkan kenyataan Najib mengenai 1 Malaysia serta kenyataan-kenyataan Tan Siew Sin, Khaw Kai Boh dan Lee San Choon yang membidas konsep Malaysian Malaysia, terbuktilah bahawa Gagasan 1 Malaysia bukannya sama dengan Konsep Malaysian Malaysia.

Maka, wajarlah kita semua bebaskan diri masing-masing daripada propaganda bahawa Gagasan 1 Malaysia adalah sinonim dengan Konsep Malaysian Malaysia. – Ruhanie Ahmad

Tuesday, June 09, 2009

Melayu memang amat rindu kepada perpaduan

Ruhanie Ahmad

Gagasan kerajaan perpaduan yang dicadangkan oleh PAS adalah inisiatif optimistik. Ini kerana perpaduan siasah Melayu adalah teras kepada kemantapan siasah negara. Bila siasah Melayu kembali intim, bagai aur dengan tebing, lenyaplah kelompok oportunis yang selama ini melukut di tepi gantang atau menangguk di air keruh.

Hati pemimpin besar UMNO dan PAS kini hampir bertaut untuk merealisasikan gagasan ini. Datuk Seri Mohd. Najib Tun Razak, bersikap terbuka terhadap gagasan berkenaan. Datuk Seri Abdul Hadi Awang pula menegaskan, partinya tidak akan menutup pintu rundingan dengan mana-mana pihak kerana ia merupakan satu tuntutan dalam Islam (Utusan Malaysia 8.6.2009).

Hadi juga yakin gagasan tersebut mampu menyelesaikan masalah negara. Katanya, gagasan ini juga adalah untuk kebaikan kita semua yang sekarang begitu rapuh dari segi perpaduan (Utusan Malaysia 6.6.2009).

Lantaran itu, gagasan ini wajar disokong oleh orang Melayu yang memang amat merindui perpaduan tulen lagi abadi. Sokongan ini penting. Survival bangsa Melayu hanya dapat dikekalkan jika wujud kesatuan hati di antara sesama Melayu. Bangsa Melayu juga hanya boleh terselamat jika kuat. Dan, hanyalah boleh kuat jika bersatupadu (Datuk Onn Jaafar, 1.3.1946).

Oleh sebab itu, seluruh orang Melayu wajar juga mengiringi usaha merealisasikan gagasan ini dengan jutaan doa dan harapan. Cendikiawan Melayu perlu membantu proses mengartikulasikan gagasan ini dari segi roh, jiwa, semangat, falsafah dan formatnya.

Pihak-pihak yang berhasrat untuk membangkang, insaflah bahawa gagasan ini adalah demi kepentingan Melayu yang kebelakangan ini diprovokasikan kesabarannya dan dihiris jiwanya oleh sesetengan elemen bukan Melayu.

Kekuatan sesuatu bangsa bergantung kepada perpaduan. Kesediaan pemimpin parti-parti politik Melayu untuk bertemu dan bermusyawarah sudah lama ditunggu setelah pertarungan politik menjerumuskan masyarakat Melayu di negara ini ke gaung perpecahan yang membimbangkan (Mustapa Mohamed 2001:73).

Gagasan kerajaan perpaduan ini masih samar-samar. UMNO dan PAS, dengan bantuan intelektual Melayu, perlu menghalusi seluruh kaedah, konsep dan teori yang serasi. Mereka wajar merujuk kepada al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka juga boleh melakukan kajian perbandingan berasaskan apa juga pandangan yang merujuk kepada gabungan serta kerjasama politik di seluruh dunia.

Banyak ruang yang perlu diterokai dan banyak aspek yang perlu didihalusi oleh UMNO dan PAS. Proses ini memerlukan kebijaksanaan dan kesabaran paling maksimum.

Pertama, adakah kerajaan perpaduan ini bermatlamat untuk melakukan satu koreksi total terhadap segala kepincangan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri supaya relevan dengan tuntunan zaman mutakhir ini?

Kedua, adakah kerajaan pepaduan ini bertujuan untuk mendorong UMNO dan PAS supaya menjadi lebih dedikated, fokus dan sensitif kepada permasalahan pribumi Malaysia dalam konteks kemajmukan masyarakat Malaysia hari ini?

Ketiga, adakah penubuhan kerajaan perpaduan ini memerlukan satu emansipasi serta perubahan struktur yang radikal dalam organisasi UMNO dan PAS? Mungkinkah konsep kerajaan berkenaan memerlukan UMNO dan PAS dibubar dan dijelmakan semula menerusi satu wadah, imej, fokus, keutamaan, aspirasi, falsafah serta kombinasi aktor perjuangan yang baru?

Keempat, adakah kerajaan perpaduan ini merupakan kerajaan gabungan yang longgar atau satu ikatan yang erat seperti yang diamalkan oleh BN sejak 1 Julai 1974?

Kelima, bagaimanakah reaksi komponen bukan Melayu dalam BN mengenai gagasan ini? Bagaimana pula respons rakan seperjuangan PAS dalam PR mengenai gagasan yang sama?

Selain itu, wajar dipersetujui bentuk-bentuk manfaat, faedah dan ganjaran untuk semua pihak terbabit. Ini bukan soal remeh. Pengalaman di beberapa negara tertentu, soal-soal inilah yang lazimnya mencetuskan perbalahan antara komponen sesuatu gabungan sehingga menyebabkan keretakan dan perpecahan.

Dalam hal ini, UMNO, PAS dan BN wajar menyetujui prinsip-prinsip pembahagian kuasa di antara mereka. Contohnya, tidakkah PAS layak diberikan kerusi Timbalan Perdana Menteri Kedua? Kementerian manakah yang akan dikendalikan oleh menteri penuh daripada PAS?

Mungkinkah komponen BN akan mengizinkan UMNO dan PAS berperanan utama dalam mewujudkan pelbagai dasar sosio-ekonomi yang affirmatif dan lebih berorientasikan syara’? Apa pula ciri-ciri keseimbangan yang akan diwujudkan untuk mencerminkan kemajmukan Malaysia dalam konteks ini?

Sebagai strategi tempoh sederhana dan jangka panjang, UMNO dan PAS juga wajar mengemukakan satu blue-print bersama mengenai sosialisasi dan integrasi siasah bagi seluruh anggota mereka di peringkat akar umbi. Ini adalah untuk meleburkan sikap permusuhan siasah yang wujud selama ini supaya semangat ukhwah yang baru boleh ditransformasikan menjadi tenaga perjuangan yang jitu demi Islam dan Melayu.

Semua pandangan di atas hanyalah satu hipotesis. Bagaimanapun, ianya adalah berdasarkan observation peribadi saya terhadap kegagalan gabungan UMNO dan PAS dalam BN sebelum ini.

Contohnya, antara faktor utama yang menggagalkan perpaduan UMNO-PAS dalam BN sebelum ini adalah percakaran siasah yang wujud daripada rasa tidak puas hati mengenai pembahagian kerusi dalam sesuatu pilihan raya umum, pembahagian kerusi dalam kabinet, pembahagian jawatan di peringkat negeri dan daerah, serta petembungan sefera (spherre) pengaruh politik di peringkat akar umbi.

Oleh itu, soal pengaruh politik dan soal manfaat, faedah dan ganjaran ini wajar dihalusi secara tuntas dan rinci. Soal-soal strategik membabitkan orientasi, fokus serta falsafah BN yang baru juga perlu dibereskan secara telus dan jujur.

Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu (yang bertelengkah) itu; dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat (Al-Qur’an, Al-Hujuraat 49:10).

Friday, June 05, 2009

Selamat datang Lee Kuan Yew. Selamat berjuang Samy Vellu!

Ruhanie Ahmad

Lee Kuan Yew akan menjelajah Malaysia minggu depan. Beliau akan mengadap Yang di-Pertuan Agong, Sultan Perak dan Sultan Pahang. Beliau juga akan mengunjungi Datuk Seri Najib Tun Razak dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Seterusnya, beliau akan menemui Naib-Naib Presiden UMNO, Presiden MCA, Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Perak, Menteri Besar Kelantan dan Ketua Menteri Pulau Pinang (The Malaysian Insider).

Semalam Samy Vellu mahu Awang Selamat dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan semata-mata kerana kolumnis itu menyiarkan semula kenyataan Tan Siew Sin mengenai fakta sejarah etnisiti di Malaysia (atikel Awang Selamat ini disiarkan dalam Mingguan Malaysia 31.5.2009).

Hari ini ada pemimpin pemuda MIC buat laporan polis terhadap Presiden Perkasa, Datuk Ibrahim Ali, semata-mata kerana ayat ini: Bila orang Melayu membela hak Melayu, mereka kata perkauman, namun apabila mereka membela hak mereka dan ada kalanya menyinggung perasaan orang Melayu dan raja-raja Melayu, mereka tidak menganggapnya sebagai perkauman (Ibrahim Ali, Presiden Perkasa, Utusan Malaysia: 4.6.2009).

Secara kebetulan, antara rumusan posting saya malam tadi adalah kenyataan ini: Bila orang Melayu dan Bumiputera bertindak untuk menyuarakan kebenaran, tindakan itu cepat-cepat dilabelkan oleh sesetengah bukan Melayu sebagai tindakan rasis dan anti-perpaduan. Tetapi, bila sesetengah bukan Melayu mengungkit-ungkit, mengasak dan cuba menginjak-injak kedudukan Melayu pada hari ini, tidak ada siapa pula yang berani melabelkan tindakan segolongan bukan Melayu itu sebagai cauvinis dan rasis. Jika beginilah keadaannya, bilakah akan wujud perpaduan nasional yang tulin di Malaysia? Jika beginilah keadaannya, sampai bilakah orang Melayu dan Bumiputera akan menjadi mangsa label yang double-standard semata-mata kerana sebagai peribumi, orang Melayu dituntut supaya sentiasa bersabar dan bersikap amat toleran terhadap gelagat sesetengah bukan Melayu yang seolah-olah mahu mencabar kesebaran orang Melayu dan Bumiputera (Ruhanie Ahmad, Ketua Penerangan Perkasa, kuda-kepang: 3.6.2009).

Seterusnya, untuk renungan Samy Vellu, anak buahnya yang membuat aduan polis mengenai Ibrahim Ali, Lim Guan Eng yang diberitakan menyekat wartawan Utusan Malaysia daripada menghadiri satu sidang akhbar anjuran PKR di Pulau Pinang, Lim Kit Siang yang diberitakan sebagai memfitnahkan MARA kononnya kehabisan dana untuk membiayai biasiswa pelajar Bumiputera, orang kuat Gerakan yang nak bawa balik Chin Peng, dan lain-lainnya yang pada hujung tahun 2008 mengungkit-ungkit hal ehwal orang Melayu, saya paparkan di sini imbasan berita daripada Berita Harian 25 Jun 1965 seperti berikut:

KUALA LUMPUR, 24 JUN 1965 – Menteri Kerjayara, Pos dan Telekom, Datuk V.T Sambanthan, hari ini telah bertanyakan Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, di negeri mana di dalam dunia ini bangsa-bangsa yang mendatang diterima baik menjadi warganegaranya beramai-ramai.

Beliau menegaskan bahawa hanya negara ini sahaja di dalam dunia ini telah memberi segala kemudahan kepada semua bangsa yang mendatang di sini menjadi warganegaranya.

Datuk Sambanthan berkata demikian di dalam Dewan Rakyat tadi ketika dewan mendebatkan titah ucapan Seri Paduka Yang Di Pertuan Agong.

Di dalam ucapannya selama 45 minit, Datuk Sambanthan telah mengkecam hebat sikap Lee Kuan Yew yang memainkan peranan perkauman di sini untuk kepentingan diri sendiri.

Beliau menuduh Lee Kuan Yew cuba memainkan politik perkauman dengan mengatakan Kerajaan Melayu Pusat cuba menguasai Kerajaan Negeri.

Datuk Sambanthan telah bertanyakan Lee Kuan Yew di mana letaknya logik tuduhannya itu.

Katanya: “Jikalau sungguhlah dakwaan Lee Kuan Yew itu, memang bodohlah pemimpin-pemimpin Melayu di sini dalam tahun 1957 dahulu memberi segala kemudahan kepada bangsa-bangsa asing di sini menjadi warganegara di sini.

“Jika benar laungan-laungan Lee Kuan Yew itu bahawa Kerajaan Melayu Pusat hendak mengusai bangsa-bangsa lain, mengapa mereka membenarkan bangsa-bangsa asing itu dengan senang saja menjadi warganegara di sini”.

“Ini amat bodoh sekali kerana adanya lebih ramai bangsa-bangsa asing (khususnya Cina dan India) menjadi rakyat di sini, tentu sukar bagi orang-orang Melayu di sini hendak menguasai bangsa-bangsa lain itu.

“Jika benar mereka hendak menguasai bangsa-bangsa asing di sini, mereka denga mudah sahaja berbuat demikian dalam tahun 1957 dahulu dengan tidak memberi kemudahan untuk bangsa-bangsa asing menjadi warganegara.

Beliau menerangkan bahawa sungguhpun orang-orang Melayu telah bermurah hati menerima baik bangsa-bangsa asing, tetapi sekarang ini mereka itulah (Melayu) golongan bangsa yang termiskin sekali.

Datuk Sambanthan bertanya: “Siapa yang memiliki bandar-bandar dan gudang-gudang serta ladang-ladang di sini. Adakah gudang-gudang dan ladang-ladang ini dimiliki oleh orang-orang Melayu?” (Berita Harian: 25.6. 19650).

Hansard yang menjadi asas kepada kenyataan Sambanthan di atas pastinya masih tersimpan di pusat data Parlimen Malaysia. Kenyataan tersebut amat relevan kepada Samy Vellu, DAP dan kita semua, khususnya orang Melayu yang asyik dituduh sebagai perkauman, walaupun dalam menyatakan kebenaran mengenai sejarah etnisiti di tanah air ini. Fikir-fikikanlah!

Wednesday, June 03, 2009

Pendidikan etnisiti di Malaysia

Ruhanie Ahmad

Para pelajar institut pengajian tinggi awam kini diwajibkan mempelajari soal etnisiti di Malaysia. Ini langkah yang positif. Menerusi pendekatan ini proses assimilasi dan integrasi etnik diharap dapat menghasilkan sebuah negara Malaysia yang benar-benar aman, rukun, damai dan muafakat.

Untuk menghayati subjek ini, sewajarnya para pelajar didedahkan kepada fakta-fakta sejarah di negara ini. Contohnya, kemajmukan Malaysia bukannya atas pilihan sesiapa, melainkan atas agenda penjajah British.

Perangkaan-perangkaan tertentu juga perlu diketengahkan untuk membuktikan betapa tindakan British membawa masuk orang asing tanpa kawalan ketika itu pernah menyebabkan jumlah mereka mengatasi jumlah penduduk peribumi di Tanah Melayu.

Contoh satu: pada 1871, terdapat 104,615 orang rakyat Cina dan 33,390 rakyat orang India, iaitu 45 peratus daripada seluruh penduduk Tanah Melayu pada ketika itu. Bilangan ini meningkat kepada 583,396 orang rakyat Cina dan 74,081 orang rakyat India pada 1891, atau 57 peratus daripada seluruh penduduk Tanah Melayu pada tahun 1901. Pada tahun 1941 terdapat seramai 2,418,651 rakyat Cina dan 767,693 rakyat India menetap di Tanah Melayu. Mereka merupakan 58 peratus daripada jumlah penduduk Tanah Melayu pada tahun berkenaan (Ooi 1986:20)

Contoh dua: akibat dasar British membawa masuk orang asing ke Tanah Melayu tanpa sebarang kawalan, banci penduduk Tanah Melayu pada tahun 1931 mendapati jumlah orang asing di Tanah Melayu ketika itu telah mengatasi jumlah seluruh peribumi. Kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1932-1933 menyebabkan ramai orang asing tersebut balik ke negara asal mereka. Tetapi, selepas Perang Dunia Kedua pada 1945, bancian penduduk Tanah Melayu, termasuk Singapura, masih mendapati daripada 5.7 juta penduduk ketika itu, orang Melayu dan Bumiputera hanya 2.5 juta orang, sedangkan bukan Melayu adalah seramai 3.2 juta orang. Banci penduduk Tanah Melayu pada 1947 pun masih mendapati yang jumlah orang asing di Tanah Melayu ketika itu masih mengatasi jumlah penduduk peribumi ketika itu (Cheah 2007:42).

Contoh tiga: pada 1957, jumlah rakyat Melayu dan bukan Melayu adalah hampir seimbang. Daripada 6.36 juta orang penduduk pada ketika itu, 3.12 juta adalah orang Melayu, 2.33 juta etnik Cina, 690,000 orang etnik India dan 120,000 orang lagi daripada lain-lain etnik (Federation of Malaya Year Book 1959). Dari segi ekonomi, etnik Cina pada 1957 menguasai ekonomi Tanah Melayu secara kukuh sementara orang Melayu masih dalam kemiskinan (Deptartment of Statistics 1958-1960). Ini kerana seawal tahun 1937, pelaburan etnik Cina di Tanah Melayu adalah sebanyak US$200 juta berbanding pelaburan asing lainnya sejumlah US$454.5 juta (Ling 1995:3).

Contoh empat: pada tahun 1950-an, syarikat-syarikat Eropah menguasai 65 peratus hingga 75 peratus perdagangan eksport dan 60 peratus hingga 70 peratus perdagangan import. Syarikat-syarikat milik etnik Cina menguasai 10 peratus daripada agensi eskport. Syarikat-syarikat yang dikuasai oleh etnik India pula menguasai 2 peratus daripada perdagangan berkenaan. Orang Melayu langsung tidak memiliki sebarang ekuiti dalam mana-mana perdagangan (Gomez & Jomo, 1997:14-15).

Contoh lima: penduduk Malaysia pada tahun 2008 adalah 25.056 juta, iaitu Melayu 13.667 juta, Bumiputera 2.963 juta, etnik Cina 6.256 juta, etnik India 1.880 juta, lain-lain etnik 290,000 dan bukan rakyat 2.826 juta (Unit Perancang Ekonomi:2008).

Contoh enam: pemilikan modal saham pada tahun tersebut adalah RM100 bilion atau 18.9 peratus di tangan Bumiputera, RM215 bilion atau 40.6 peratus dikuasai oleh bukan Bumiputera, RM42.3 bilion atau 8 peratus dikuasai oleh syarikat nomini dan RM172.3 bilion atau 32.5 peratus dipegang oleh pemodal asing. Ekuiti Bumiputera terbahagi kepada RM 79.4 bilion atau 15 peratus milik individu, RM11.9 bilion atau 2.2 peratus milik institusi, dan RM8.7 bilion atau 1.7 peratus milik agensi anamah. Ekuiti milik bukan Bumiputera pula sebanyak RM207 bilion atau 39 peratus dikuasai oleh Cina, RM6.4 bilion atau 1.2 peratus dalam tangan India, dan RM1.9 bilion atau 0.4 peratus kepunyaan lain-lain kaum (The Star: 27.6.2008).

Kesimpulan: kajian etnik yang diajarkan di IPTA perlu menjelaskan bahawa statistik seperti terpapar di atas adalah faktor yang merangsang serta mendorong kerajaan mewujudkan beberapa dasar affirmatif mengenai Melayu dan Bumiputera. Ini kerana statistik seperti di atas, walaupun membuktikan jumlah penduduk Melayu dan Bumiputera berbanding lain-lain etnik yang hampir seimbang sewaktu kemerdekaan tanah air telah meningkat secara prominen pada 2008, tetapi kenyataan mengenai kemiskinan serta lain-lain indikator ekonomi di era pra merdeka adalah manifestasi dan dampak dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan oleh penjajah British yang memihak kepada bukan Bumiputera dan menindas orang Melayu dan Bumiputera.

Perlu juga ditegaskan kepada para pelajar, bahawa indikator ekonomi di era pasca merdeka pula adalah realiti dan manifestasi bahawa orang Melayu dan Bumiputera adalah golongan yang memang masih jauh ketinggalan berbanding bukan Bumiputera dan pemodal asing di Malaysia pada hari ini. Hakikat ini jadi lebih ketara jika dikaji lain-lain indikator sosio-ekonomi seperti pendapatan isirumah, kadar kemiskinan relatif dan kemiskinan tegar, jumlah professional Melayu dan Bumiputera dan sebagainya.

Oleh itu, dikaji ikut perspektif mana sekalipun, adalah jelas bahawa Dasar Ekonomi Baru (DEB), dan kemudiannya Dasar Pembangunan Nasional (DPN), masih belum berjaya mengatasi jurang perbezaan ekonomi dan kadar kemiskinan antara orang Melayu dan Bumiputera dengan bukan Bumiputera di Malaysia.

Begitulah realtinya Melayu dan Bumiputera di Malaysia sekarang. Mereka tidak pernah mempersoalkan kehadiran etnik Cina dan India yang kini menjadi sebahagian penduduk Malaysia.

Tetapi, pastinya wujud di kalangan mereka yang tersinggung perasaan bila kedudukan ekonomi orang Melayu dan Bumiputera, seperti kuota ekuiti Melayu dan Bumiputera sebanyak 30 peratus, dan kuota mengenai biasiswa pelajar Melayu, asyik diungkit-ungkit oleh segolongan bukan Melayu pada ketika ini.

Ironisnya, bila orang Melayu dan Bumiputera bertindak untuk menyuarakan kebenaran, tindakan itu cepat-cepat dilabelkan oleh sesetengah bukan Melayu sebagai tindakan rasis. Anehnya, tindakan itu juga disifatkan sebagai anti-perpaduan.

Tetapi, bila sesetengah bukan Melayu mengungkit-ungkit, mengasak dan cuba menginjak-injak kedudukan Melayu pada hari ini, tidak ada siapa pula yang berani melabelkan tindakan segolongan bukan Melayu itu sebagai cauvinis dan rasis.

Jika beginilah keadaannya, bilakah akan wujud perpaduan nasional yang tulin di Malaysia? Jika beginilah keadaannya, sampai bilakah orang Melayu dan Bumiputera akan menjadi mangsa label yang double-standard semata-mata kerana sebagai peribumi, orang Melayu dituntut supaya sentiasa bersabar dan bersikap amat tolerans terhadap gelagat sesetengah bukan Melayu yang seolah-olah mahu mencabar kesebaran orang Melayu dan Bumiputera?

Saya sajikan realiti seta persoalan di atas berasaskan kesedaran bahawa hubungan etnik adalah satu daripada faktor yang penting kepada kelangsungan Malaysia. Seperti kata Shamsul (2007:1), berdasarkan pengalaman 13 Mei 1969, ternyata faktor hubungan etnik yang harmonis menjadi anak kunci bagi keseimbangan antara kekukuhan ekonomi dan kestabilan poltik. Dan, seperti pendapat Sanusi (1989:108), apabila perasaan perkauman ditonjol-tonjol sehingga menjadi satu prinsip penting dalam sebuah masyarakat yang berbilang etnik, besar kemungkinan ia akan menimbulkan berbagai reaksi di kalangan anggota kumpulan etnik yang berlainan.