Thursday, August 10, 2006

SINGAPURA
PERAGAKAN
SENJATA MODEN

SINGAPURA 8 Ogos - Singapura, akan memperaga secara besar-besaran ke­lengkapan senjata terkini tenteranya se­masa perarakan sambutan hari kemerde­kaannya esok.

Bagaimanapun Kementerian Pertaha­nannya memberitahu, tidak semua senja­ta itu akan diperagakan.

Negara pulau itu sejak belerapa dekad lalu membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk membeli kelengkapan pe­rang dan mewajibkan lalihan ketenteraan kepada pemudanya yang berkelayakan hingga menjadikan tentera republik itu antara yang termoden dan lengkap.

Di sebalik kebanyakan teknologi dan kelengkapan perang dibawa dari luar ne­gara, Singapura secara rahsia telah mem­bangunkan senjata konvensional.

"Ini merupakan pencapaian penting ke­pada teknologi kami. Ini amat penting kerana Singapura adalah negara kecil," kata Timbalan Setiausaha Kementerian Pertahanan Singapura, Quek Tong Boon.

Kementerian Pertahanan sebelum ini mendedahkan ke­jayaannya menghasilkan be­berapa kelengkapan pertaha­nan buatan republik ini seperti pesawat pengintip tanpa pe­mandu, artileri dan robot un­tuk pertempuran di kawasan bandar serta beberapa ciptaan yang masih menjadi rahsia.

Singapura yang mempunyai keluasan 697 kilometer perse­gi dan mempunyai 3.6 juta penduduk pernah disifatkan oleh bekas Presiden Indonesia, B.J. Habibie sebagai "titik kecil merah" di atas peta.

Kerajaan republik ini juga pernah menyatakan secara terbuka bahawa ia akan ber­tindak secara agresif terhadap sebarang ancaman luar.

Bagaimanapun Tong Boon enggan mendedahkan keleng­kapan senjata yang dibangun­kan oleh republik itu dengan alasan "ia tetap kekal rahsia" dan tidak mahu menyatakan kekuatannya.


Ia adalah sesuatu yang ka­mi tidak akan dapat daripada pasaran terbuka. Tidak ada se­siapa pun yang mahu menjual­kannya kepada kami... kami telah melakukan penyelidikan dan pembangunan sejak lebih 30 tahun. Ia sesuatu yang me­ngambil masa yang amat la­ma," ujarnya.

Singapura telah mengambil pendekatan pragmatik dalam memenuhi keperluan pertaha­nannya.

Selain mendapat kelengka­pan daripada pasaran antara­bangsa, negara ini turut mem­pertingkatkan kemudahan ke­tenteraan menggunakan bakat tempatan melalui rangkaian penyelidikan makmal dan ra­kan industri.

Pada 1965, dua tahun selepas merdeka, negara ini mengeluar­kan raifal M-16 dan kemudian peluru melalui syarikat Charte­red Industiy of Singapore.

Pada 1980-an, republik ini menghasilkan pula artileri sendiri dan mempertingkat­kan pesawat pejuang A4 Sky­hawk yang dipasangkan de­ngan enjin F-18 serta mening­katkan sistem avioniknya.

Bermula 1980-an hingga per­tengahan 1990-an, Singapura membangunkan sistem keten­teraan bagi membolehkan ten­tera darat, udara dan lautnya berfungsi sebagai satu entiti.

Singapura juga dilaporkan memperuntukkan 10 peratus daripada perbelanjaan tahu­nannya untuk pertahanan dan ketenteraan yang meliputi pe­nyelidikan dan pembangunan, pemerolehan teknologi mak­lumat dan eksperimen. – Utusan Malaysia 9 Ogos 2006

No comments: