Saturday, June 27, 2009

Perlembagaan Payung Keselamatan Rakyat

Ruhanie Ahmad

Kerajaan perlu menghayati semula Perkara 149 dan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan sebelum meminda mana-mana akta keselamatan negara, khususnya ISA. Kedua-duanya memperuntukkan kuasa mecegah perbuatan subversif, kekerasan terrancang, perbuatan serta jenayah yang memudaratkan awam, dan mengenai kuasa-kuasa darurat.

Dalam konteks kajian keselamatan kontemporari, kedua-dua peruntukan perlembagaan ini menjamin keselamatan negara, keselamatan politik, keselamatan rejim, keselamatan pribumi, keselamatan etnik, keselamatan masyarakat dan keselamatan ekonomi, serta aspek acaman yang dijangka muncul (perceived threats) dan keselamatan bukan tradisional seperti terorisme, sabotaj, ekstremisme, cauvinisme dan pengkhianatan terhadap negara.

Seluruh aspek ini dikaji secara serius, meluas dan mendalam sejak awal tahun 1990-an, setelah meletus beberapa konflik etnik yang menyebabkan peperangan di era pasca Perang Dingin. Antara kajian ini terkandung dalam buku-buku Buzan (1991), Buzan, Waever, De Wilde (1998), Scherrer (2003), Mackerras (2003), Guzzini & Jung (2004), Sheehan (2005), dan Booth (2007).

Perkara 149 dan Perkara 150 juga adalah lambang keprihatinan pemimpin Malaysia pelbagai kaum yang proaktif dan futuristik terhadap perceived threats dan ancaman bukan tradisional yang terbukti dengan tercetusnya tragedi 13 Mei 1969.

Keselamatan Politik

Keselamatan politik merangkumi keupayaan organizational sesebuah negara, sistem kerajaan dan ideologi yang melegitimasikan kerajaan berkenaan (Buzan 1991:19). Aspek ini di Malaysia dihuraikan dalam Perkara 149(1)(b) yang mencegah tindakan “membangkitkan perasaan tidak suka terhadap Yang diPertuan Agong atau mana-mana kerajaan dalam Persekutuan,” dan Perkara 149(1)(d) yang melarang tindakan ”untuk mendapatkan diubah, dengan apa-apa cara lain daripada cara yang sah, apa-apa jua yang tertubuh menurut undang-undang.” Ini kerana Yang diPertuan Agong adalah lambang demokrasi berparlimen dan Raja berperlembagaan, dan usaha merobah kerajaan secara demokratik adalah mencanggahi amalan demokrasi.

Keselamatan Masyarakat

Keselamatan masyarakat adalah mengenai kemampanan pola tradisional bahasa, kebudayaan dan agama serta identiti dan adat resam dalam suatu keadaan yang melalui evolusi (Buzan 1991:19). Dalam konteks yang seluas-luasnya, aspek keselamatan masyarakat juga merangkumi keselamatan insan, keselamatan pribumi, keselamatan etnik dan keselamatan identiti. Hal ini dilundungi oleh 149 Perkara 149(1)(a) yang mencegah tindakan “menyebabkan kekerasan yang dirancang terhadap orang atau harta, atau untuk menyebabkan sebilangan besar warganegara takut akan kekerasan itu,” Perkara 149(1)(c) yang mencegah perbuatan “mengembangkan perasaan jahat atau permusuhan antara beberapa kaum atau golongan penduduk yang mungkin menyebabkan kekerasan,” dan Perkara 149(1)(f) yang melarang tindakan “mendatangkan mudarat ketenteraman awam atau keselamatan, dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya.”

Ini membuktikan bahawa ISA yang bersumberkan Perkara 149 dan 150 bukannya undang-undang, seperti kata Lim Kit Siang (1978:180), yang menjadi instrumen politik untuk melenyapkan pengkritik kerajaan, ketua parti pembangkang, pemimpin pelajar dan peneraju kesatuan sekerja.

Sebaliknya, Perkara 149 dan 150 serta ISA adalah instrumen undang-undang yang menghalalkan tindakan sesiapa juga yang memerintah Malaysia secara demokratik untuk melindungi keselamatan rakyat supaya identiti mereka tidak terjejas, konflik etnik dapat dibendung dan keganasan etnik dapat dielakkan.

Keselamatan Ekonomi

Keselamatan ekonomi adalah melibatkan akses kepada sumber-sumber, kewangan dan pasaran yang diperlukan untuk memelihara tahap kebajikan rakyat dan kuasa negara (Buzan 1991:19). Aspek keselamatan ini termaktub dalam Perkara 149(1)(a) yang melarang tindakan “kekerasan yang dirancang terhadap harta”, Perkara 149(1)(e) yang memfokus kepada tindakan yang “mendatangkan mudarat kepada ketenteraman awam atau keselamatan dalam Persekutuan atau mana-mana bahagiannya,”dan Fasal 8(1) ISA yang khusus mengenai tindakan individu yang “boleh mendatangkan mudarat kepada penyenggaraan perkhidmatan perlu di dalam negara atau kepada kehidupan ekonominya.”

Keselamatan Rejim

Seluruh peruntukan dalam Perkara 149 dan Perkara 150 serta ISA juga memberikan perlindungan kepada keselamatan rejim. Konsep ini memfokus kepada negara, individu, dan kumpulan sosial yang wujud dalam sesebuah negara. Antara nilai-nilai teras yang dipertahankannya adalah ideologi politik pemerintah, perpaduan etnik, keharmonian agama, institusi raja, pembangunan dan kemakmuran.

Ini membuktikan konsep ini hampir serupa dengan konsep keselamatan politik, keselamatan masyarakat dan keselamatan ekonomi. Keselamatan rejim disifatkan sebagai keselamatan kerajaan (Buzan 1985) kerana konsep ini penting kepada kelangsungan negara Dunia Ketiga, khususnya bila wujud masyarakat majmuk yang tidak berkongsi nilai dan kepentingan nasional yang serupa.

Keselamatan Pribumi

Konsep keselamatan pribumi dihuraikan secara tidak langsung menerusi konsep keselamatan etnik dan identiti. Oleh sebab itu, antara cabang keselamatan masyarakat yang dihalusi oleh Buzan serta rakan-rakannya di Copenhagen Peace Research Institute (COPRI) adalah mengenai migrasi serta dampaknya kepada pribumi. Menurut Sheehan (2005:92), Buzan menyifatkan migrasi sebagai ancaman kepada masyarakat (pribumi), bukan kepada negara, dan mulai 1990-an, isu migrasi didilabelkan sebagai ancaman keselamatan.

Pendapat ini membuktikan masalah keselamatan pribumi adalah isu penting mutakhir ini. Scherrer (2003:95-97) menyatakan, serangan berterusan terhadap elemen-elemen mengenai identiti sesuatu kelompok mewujudkan penentangan yang mendorong pemberontakan; perbuatan mempolitikkan etnisiti makin bertambah; dan etnisiti terus menjadi elemen dalam sesuatu pertelingkahan sosial.

Tindakan Proaktif

Pejuang kemerdekaan tanah air yang pelbagai kaum berfikiran jauh bila identiti pribumi Malaysia dikonstruk secara berperlembagaan menerusi Perkara 160, Perkara 161A, (6)(a)), 161A(7) dan 161A(6)(b) Perlembagaan Persekutuan; dan konsep kewarganegaraan bagi bukan pribumi pula dikonstruk menerusi Perkara 14, 15, 15A, 16, 16A, 18, 19 dan 22 Perlembagaan Persekutuan serta digandingi oleh prinsip muafakat dan toleransi supaya mereka turut mendukung prinsip kehidupan secara aman, rukun dan damai.

Etnik keturunan Cina yang membangkang huraian ini wajar membaca beberapa buku mengenai etnisiti, termasuk Ethnicity in Asia (Mackerras (2003), yang membuktikan etnisiti di Malaysi adalah lebih baik berbanding layanan kepada kaum minoriti di China, Singapura, Indonesia dan Thailand.

Pelindung Rakyat

Kesimpulannya, tragedi 13 Mei yang meletus setelah tidak wujud lagi ancaman komunis dan konfrontasi, adalah disebabkan adanya kelompok politik menyemarakkan isu etnisiti menerusi kritikan terhadap beberapa peruntukan mengenai pribumi dalam Perlembagaan Persekutuan. Tragedi ini boleh berulang berasaskan faktor-faktor yang dihuraikan di atas. Ia juga boleh meletus kerana soal-soal hak asasi dan kebebasan asas kini digandingkan dengan isu-isu etnisiti.

Wacana mengenai hak-hak asasi ini muncul dalam pelbagai bentuk, termasuk hak-hak sivil, politik, etnik dan demokrasi.Ia terbahagi kepada aliran universalis yang popular di Barat dan aliran komunitarian yang wujud di Asia (Mackerras 2003:4-5). Aliran universalis menitikberatkan hak sesuatu kelompok. Mereka ketepikan elemen sejarah dan permuafakatan kaum di Malaysia serta enggan mengambilkira dampak perjuangannya kepada keselamatan negara dan rakyat.

Gerakan ini kian menonjol di Malaysia. Kes-kes membabitkan Islam diheret ke mahkamah sivil. Keistimewaan pribumi terus dipolitikkan. Bahasa Melayu mahu disinonimkan dengan bahasa etnik lain, termasuk untuk kegunaan di papan tanda jalan. Ini membuktikan kebenaran hujah bahawa tragedi 13 Mei akan berulang jika fenomena aliran universalis dalam memperjuangkan isu etnisiti di Malaysia tidak dibendung secara berkesan.

Ini juga membuktikan Perkara 149 dan 150 Perlembagaan Persekutuan serta ISA adalah pelindung kepada seluruh peruntukan perlembagaan mengenai pribumi yang masih dipolitikkan oleh sesetengah pemimpin parti politik di negara ini. Ia juga memperkukuhkan hujah bahawa seluruh peruntukan perlembagaan mengenai Agama Islam, Raja-Raja Melayu, orang Melayu, Bumiputera, dan Bahasa Melayu tidak akan mencetuskan konflik etnik seperti tragedi 13 Mei jika kesemuanya tidak dijadikan permainan kuasa oleh segolongan pemimpin politik dan pertubuhan sivil.

Lantaran itu, orang Melayu dan Bumiputera tidak harus terpengaruh dengan dakyah bahawa ISA yang bersumberkan Perkara 149 dan Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan adalah akta yang memindas rakyat. Bukan Melayu dan bukan Bumiputera juga perlu memahami hakikat ini kerana jika negara dilanda konflik etnik, mereka juga turut terjejas, keselamatan ekonomi tidak terjamin, keselamatan etnik juga turut tergugat.

Orang Melayu, umat Islam dan bukan Bumiputera di Malaysia juga perlu bersyukur dengan kewujudan Perkara 149 dan Perkara 150 yang menjadi sumber kepada ISA dan lain-lain undang-undang keselamatan kerana kesemuanya adalah payung kepada keselamatan negara dan rakyat.

Kerajaan tidak wajar memansuhkan seluruh undang-undang ini. Sebarang pindaan yang wajar dilakukan tidak boleh mengkompromikan Perkara 149 dan 150 yang melindungi kepentingan serta kelangsungan pribumi, rakyat bukan pribumi dan lain-lain peruntukan strategik dalam Perlembagaan Persekutuan.

4 comments:

pakbelalang said...

PAS spiritual leader Datuk Nik Aziz Nik Mat has invited Prime Minister Datuk Seri Najib Tun Razak to an open debate to find a solution to the prolonged political standoff between PAS and Umno.

comment:

I don't think it will achieve anything at all. Lately, I feel all statements made by Nik Aziz were rather shallow in his thinking. He was rather emotional and unable to grasp the real issue in hand confronting his own party.

A confused Tok Guru and I think he is already senile. Personally, I am not comfortable to acknowledge him as a "spiritual" leader. I think there is no such term in Islam. To call him as a Muslim scholar is alright but I also doubt whether he is really a Muslim scholar !!

warongkopi56 said...

Assalamua'laikum Datuk,

Perlembagaan aatau mana mana undang undang sekali pun adalah dokumen yang "hidup." Dokumen ini sentiasa terdedah kepada pindaan atau pemansuhan.

Mengambil kira yang masyarakat pribumi atau masyarakat terdahulu dilindungi oleh dokumen dokumen ini. sesuatu tindakan harus dilaksanakan dan diteruskan.

Siapakah yang akan mempertahankan dokumen dokumen ini, terutama Perlembagaan Malaysia? Didalam hati kecil kita tahu, kumpulan mana yang dilihat untung dan kumpulan mana yang dilihat rugi.

Persoalan kedua, adakah yang dilihat beruntung itu, nyata beruntung dan yang dilihat kerugian itu sabenarnya rugi?

Kita harus selami sedalam dalamnya, untuk memastikan hakikat ini dapat difahami, dilihat serta menerima kelemahan ini untuk bangun semula.

Persoalan ketiga, siapakah penyelam penyelamnya yang berani mengambil risiko dilautan yang dalam itu? Adakah semua peralatan siap untuk digunakan? Marilah kita sama sama satukan tekad dan niat menerokainya.

Sepekara lagi, manusia yang takut pada undang undang dan peraturan adalah manusia yang sentiasa tisda mempunyai keyakinan diri dan sentiasa condong kepada melakukan kesalahan. Itulah pegecut,bacul namanya.

Salam dari saya,
warongkopi56

pakbelalang said...

After hearing the statement made by Nik Aziz, I would like to repeat my earlier comment but this time directed more towards PAS leaders.

Don't expect anything from PAS leaders. They do not have the political will to unite the ummah.They have their own political agenda and vested interest. That's their first priority. They don't have the drive, desire and full commitment to really wanting to take care of the well being of their Muslim brothers. They don't imbibe the true teaching of the Quran. They interpret the Quran to suit their own political ideology to the extent that they are making the ummah confused and disunited with no positive direction to look forward.

The Muslims are doomed to fail dulu, kini dan selamanya !! Why?
Simply because PAS leaders lack the WISDOM AND COMMON SENSE !!

Many statements made by the leaders reflect their poor maturity of thoughts. They are way below the benchmark of true Muslim leaders.
PAS leaders have done nothing to create anything good for the Malays.Literally, they are "deaf, blind and dumb". Sum mun buk mun um yun fahum laa yar jiuun !!
PAS leaders are all failures. To be blunt they are simply haprak and HP6.

Mereka masih lagi terkapar-kapar, bingung dan meraba-raba ke hala mana mereka nak bawa bangsa Melayu dan Islam..

Mengapa umat Melayu hingga kini tidak boleh bersatu? Kerana semua pemimpin PAS hanya pandai main "politik kampong". Politik "kopiah putih" !! Mereka kurang pengetahuan global sebab mereka tidak bijak!! Terimalah hakikat ini. Mereka sebenarnya tidak layak memimpin umat Melayu Islam.

Melayu Islam nak bersatu? Forget it. The Malays can never be united selagi sifat cemburu, dengki, iri hati, riak dan bodoh sombong bergelumang dilobok hati mereka.

Itulah sifat Melayu Asli yang tak boleh di kikis. Dah sebati dalam darah daging mereka.

abunawas said...

Perlembagaan serta undang-undang hanyalah tidak lebih dari siapa yang membacanya. Ianya pula tidak membawa apa-ape erti pada orang lain andainya pembaca itu tidak mempunyai kuasa.

Selagi pembangkang tidak berkuasa, maka apa jua tafsiran mereka terhadap perlembagaan dan undang-undang hanyalah sia-sia.

Selagi BN/UMNO brkuasa, segala tafsiran mereka terhadap perlembagaan dan undang-undang serta penguatsaannya tidak akan salah.

Begitulah Dunia yang satu dan sementara ini.

Hatta hukum Allah yang bawa oleh nabi hanyalah berkesan dengan sepenuhnya setelah berada ditampuk kuasa.

Begitulah sebaliknya, seseorang yang paling jahat didunia seperti firaun umpamanya, tafsirannya tentang perlembagaan dan unang terpaksa diterima pakai selagi dia berkuasa.

Bezanya, orang jahat yang jatuh dari kuasa akan terhina manakala orang baik tetap mulia. Kemulian orang jahat berada dikerusinya, kemuliaan orang baik pula berada dijiwanya.