Sunday, November 11, 2007

Gambar-Gambar Gelombang Kuning


Gambar-gambar gelombang kuning (ehsan Malaysia Today dan rocky's bru blogspot) boleh diakses menerusi link di bawah ini:

http://www.malaysia-today.net/nuc2006/report07.php?itemid=208

http://www.malaysia-today.net/nuc2006/report07.php?itemid=216

http://rockybru.blogspot.com/

No comments: